4804

להבין חסידות

54.00

מושגי היסוד בחסידות מוסברים בשפה בהירה וקולחת, מפשרות לקורא לקבל מושג והבנה בעומקי החסידות.
עורך: הרב מנחם ברוד
החסידות במהותה היא התגלות של פנימיות התורה, נשמת התורה ("נשמתא דאורייתא"), כאשר הנשמה פורצת החוצה, הכול מתחיל לחיות חיים רעננים. הדימוי לנשמה מסביר את הקושי להגדיר את מהותה של החסידות, כשם שאין בכוחנו להבין מהי הנשמה. ועם זה, הכול מבינים את משמעותה של הנשמה ואת היותה רוח החיים המניעה את כל מערכות הגוף. (מתוך ההקדמה)

מוצרים דומים

חמישה חומשי תורה עם תפילות שבת- כונת הלב

200.00

75 כיפות כותנה + רקמה

1,500.00

50 כיפות כותנה + רקמה

1,100.00

רכבאות -רכבת עץ אותיות

ספר הא' ב' של מנוחה פוקס

תיקון המידות – ספירת העומר

59.00