80 copy

מזוזה אריז"ל 12 ס"מ רמה א א

250.00

תיאור

מזוזה מהודרת כתב האריז"ל על קלף שליל לא משוח, כולל הגהת מחשב והגהת גברא.

נכתב ע"י סופר סת"ם ירא שמים עם כל דקדוקי ההלכה.

רמה א א

מידה: 12 ס"מ

ניתן להשיג אצלנו גם בית מזוזה

מהי מזוזה?                      קלף מזוזה וממה מורכב מחיר המזוזה?

למעלה