רביעיות-שבת

משחק רביעיות בנושא שבת

18.00

רביעיות חינוכיות ומשעשעות בנושא שבת (הלכות ומושגים). 40 קלפים
למעלה