22102

סדר הדלקת נרות חנוכה עומד לרוחב דגם 'מגילה'

14.00

סדר הדלקת נרות חנוכה עומד לרוחב דגם 'מגילה', להצבה בסמוך לחנוכיה נוסח ע"מ
(22012)

מוצרים דומים

חמישה חומשי תורה עם תפילות שבת- כונת הלב

200.00

75 כיפות כותנה + רקמה

1,500.00

50 כיפות כותנה + רקמה

1,100.00

רכבאות -רכבת עץ אותיות

ספר הא' ב' של מנוחה פוקס

תיקון המידות – ספירת העומר

59.00