6076

שערי המועדים- חנוכה

60.00

שערי המועדים חנוכה- לקט ביאורים ושיחות קודש של הרבי מליובאוויטש על חג החנוכה
להגיע מוכנים לחנוכה!

מוצרים דומים

חמישה חומשי תורה עם תפילות שבת- כונת הלב

200.00

75 כיפות כותנה + רקמה

1,500.00

50 כיפות כותנה + רקמה

1,100.00

רכבאות -רכבת עץ אותיות

ספר הא' ב' של מנוחה פוקס

תיקון המידות – ספירת העומר

59.00