2005-2-1

100 יחי' ברכון הדלקת נרות כולל הטבעה

800.00

100 ברכון סדר הדלקת נרות, עם נוסח ברכת ההדלקה ויהי רצון שאחריה כולל הטבעה
מידות: 16*11.5 ס"מ
בהערות: לכתוב סוג ברכון והטבעה
 

מוצרים דומים

חמישה חומשי תורה עם תפילות שבת- כונת הלב

200.00

75 כיפות כותנה + רקמה

1,500.00

50 כיפות כותנה + רקמה

1,100.00

רכבאות -רכבת עץ אותיות

ספר הא' ב' של מנוחה פוקס

תיקון המידות – ספירת העומר

59.00