תקנון האתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 

כללי:

 1. תקנון זה מבטא את התנאים החלים עליך במידה ותבחר לקנות באתר "יודאיקה חב"ד נתניה" אשר בבעלות "חברת יודאיקה נתניה בע"מ" ח.פ. 514587971 (להלן "החברה") הוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
 2. גלישה באתר ו/או שימוש באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. האתר פותח ע"י Barfeld (ברפלד) בניית אתרים לעסקים ונועד גם להוות אמצעי תשלום מקוון, שיסייע לרוכשים לבצע רכישה בצורה נוחה ומאובטחת.
 4. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה, באופן שהתקנון מהווה חוזה בין הלקוח לחברה.
 5. רשאים לעשות שימוש באתר ולרכוש את המוצרים המוצעים למכירה  באתר זה מי שמלאו לו 18 שנים, ברשותו כרטיס אשראי בתוקף, ח-ן שיקים פעיל ו/או ברשותו דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 6. הזמנה ואספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הנמכרים באתר, בתמונות ו/או בכל התכנים באתר זה הינם של חברת "יודאיקה נתניה בע"מ " בלבד ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך שהיא בכל התכנים האמורים לעיל.
 8. כל מי שיפגע בזכויות הקניין הרוחני של החברה ייתבע לדין ויישא בכל הנזקים והתרופות המוקנות לחברה עפ"י דין, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 9. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת.
 10. הרכישה באתר:
 11. "יודאיקה חב"ד נתניה" הינו אתר המכיל טופס אמצעי תשלום מאובטח ברשת האינטרנט למשלמים, אשר באמצעותו יכול כל גולש לרכוש מוצרים.
 12. "יודאיקה נתניה בע"מ" – הינה חברה הרשומה אצל רשם החברות.
  • כל גולש רשאי לבצע רכישה לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 1. היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.
 2. החברה לא תעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהו, אלא, לצורך ביצוע התשלום.
 3. מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, תאפשר החברה גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.
 5. במילוי הפרטים באתר, הנך מאשר ל"יודאיקה נתניה בע"מ" לשמור מידע מסוים אודותיך, ואודות כרטיס/י האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך.
 6. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

 

אספקת המוצר

 1. אספקת המוצרים תעשה על ידי החברה בישראל ע"י דואר ישראל. משלוח מוצרים לחו"ל הינם בהתאם לנהלי החברה וגם ע"י דואר ישראל.
 2.  זמני האספקה הינם 14 ימי עסקים שהם ימים א-ה, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת תשתדל החברה להקדים את זמן האספקה.
 3. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מדברים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר וכיוצ"ב.

 

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 1. החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהסכמת החברה ולאחר אישורה. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של  החנות.
 2. לאחר בירור פנייתך, יהיה עליך להחזיר את המוצר לחנות בית חב"ד המצויה ברח' סמילנסקי 13 בפסאז' (או הנוטע 16) נתניה על חשבון הלקוח. לאחר החזרת המוצרים, לשביעות רצונה המלאה של החברה תזוכה במחיר ששילמת עבורם לא כולל דמי משלוח ועמלת כרטיס אשראי.
 3.  במקרה של ביטול הזמנה ו/או קנייה כאמור לעיל, תחויב בנוסף גם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ₪ לפי הגבוה מביניהם וזאת בין אם המוצר סופק לך ובין אם לאו. אם המוצר סופק, תחול עליך בנוסף גם חובת החזרת המוצר לחנות החברה כאמור לעיל.
 4. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, תחויב בדמי המשלוח, אריזה ,דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, שומרת לעצמה החברה את הזכות להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את הצעתה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, לא יחויב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. בכל מקרה, הקביעה באם המוצר היה פגום תעשה אך ורק על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שונות

רישומי המחשב של חברת "יודאיקה נתניה בע"מ" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הדין החל על ביצוע רכישות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לפי העניין לבית משפט השלום נתניה בלבד.