6949

חמישה חומשי תורה מפואר עבודה שבלב

חמישה חומשי תורה עבודה שבלב מפואר עם אפשרות להטבעה לעילוי נשמת
אותיות גדולות ומאירות עיניים

40.00

מוצרים דומים

חמישה חומשי תורה עם תפילות שבת- כונת הלב

200.00

75 כיפות כותנה + רקמה

1,500.00

50 כיפות כותנה + רקמה

1,100.00

רכבאות -רכבת עץ אותיות

ספר הא' ב' של מנוחה פוקס

תיקון המידות – ספירת העומר

59.00