81 copy

מזוזה אריז"ל 15 ס"מ

390.00

תיאור

מזוזה מהודרת כתב האריז"ל על קלף שליל לא משוח, כולל הגהת מחשב והגהת גברא.

נכתב ע"י סופר סת"ם ירא שמים עם כל דקדוקי ההלכה.

רמה א א

מידה: 15 ס"מ

ניתן להשיג אצלנו בתי מזוזות.

מהי מזוזה?             קלף מזוזה וממה מורכב מחיר המזוזה?

למעלה