ספרדי 150 ק

מזוזה ספרדי כשר לכתחילה

160.00

תיאור

מזוזה מהודרת כתב ספרדי על קלף שליל לא משוח, כולל הגהת מחשב והגהת גברא.

נכתב ע"י סופר סת"ם ירא שמים עם כל דקדוקי ההלכה.

רמה כשר לכתחילה

תו פיקוח חב"ד

מידה: 12 ס"מ/ 10 ס"מ

בנוסף ניתן להשיג בדיואיקה גם בתי מזוזות.

מהי מזוזה?             קלף מזוזה וממה מורכב מחיר המזוזה?

למעלה