ספרדי 200

מזוזה ספרדי 12 ס"מ רמה א א

250.00

תיאור

מזוזה מהודרת כתב ספרדי על קלף שליל לא משוח, כולל הגהת מחשב והגהת גברא.

נכתב ע"י סופר סת"ם ירא שמים עם כל דקדוקי ההלכה.

רמה א א

תו פיקוח חב"ד

מידה: 12 ס"מ

ניתן להשיג אצלנו גם בתי מזוזות.

מהי מזוזה?             קלף מזוזה וממה מורכב מחיר המזוזה?

למעלה