600

מזוזה ספרדי 12 ס"מ רמה א א

מזוזה מהודרת כתב ספרדי על קלף שליל לא משוח, כולל הגהת מחשב והגהת גברא.

נכתב ע"י סופר סת"ם ירא שמים עם כל דקדוקי ההלכה.

רמה א א

תו פיקוח חב"ד

מידה: 12 ס"מ

ניתן להשיג אצלנו גם בתי מזוזות.

מהי מזוזה?             קלף מזוזה וממה מורכב מחיר המזוזה?

250.00

מוצרים דומים

חמישה חומשי תורה עם תפילות שבת- כונת הלב

200.00

75 כיפות כותנה + רקמה

1,500.00

50 כיפות כותנה + רקמה

1,100.00

רכבאות -רכבת עץ אותיות

ספר הא' ב' של מנוחה פוקס

תיקון המידות – ספירת העומר

59.00