ספרדי 250

מזוזה ספרדי 15 ס"מ

250.00

מזוזה מהודרת כתב ספרדי על קלף שליל לא משוח, כולל הגהת מחשב והגהת גברא.
נכתב ע"י סופר סת"ם ירא שמים עם כל דקדוקי ההלכה.
רמה מהודר א א
תו פיקוח חב"ד
מידה: 15 ס"מ
ניתן להשיג ביודאיקה גם בתי מזוזה. 
מהי מזוזה?             קלף מזוזה וממה מורכב מחיר המזוזה?
למעלה