זיכרון-שמיטה

משחק זיכרון- שמיטה

40.00

משחק זיכרון צבעוני לפיתוח הזיכרון ויכולת ההתאמה החזותית בנושא השמיטה
למעלה