7337

סדר הדלקת נרות חנוכה מגנט

14.00

סדר הדלקת נרות חנוכה מפואר עם הבלטות מזהב - מגנט
 

מוצרים דומים

חמישה חומשי תורה עם תפילות שבת- כונת הלב

200.00

75 כיפות כותנה + רקמה

1,500.00

50 כיפות כותנה + רקמה

1,100.00

רכבאות -רכבת עץ אותיות

ספר הא' ב' של מנוחה פוקס

תיקון המידות – ספירת העומר

59.00