פפדיון

5 מטבעות מכסף אמיתי לפדיון הבן- בד"ץ

1,100.00

5 מטבעות מכסף אמיתי לפדיון הבן עם השגחת בד"ץ ירושלים
במשקל מדוייק של 5 סלעים
למעלה