מזוזות חב"ד

/ / בלוג
מזוזות חב''ד

מזוזות חב"ד איכותיות

אנו בתשמישי קדושה נתניה מציעים מזוזות חב"ד מהודרות כשרות למהדרין.

מצוות המזוזה היא אחת המצוות המתוקות ואהובות על עם ישראל הקדוש. אולם רבים אינם יודעים מה נמצא בתוך בית המזוזה היפה המקשט את דלת ביתם. במאמר זה נסביר מהי בדיוק מזוזה, וכיצד יודעים להבדיל בין מזוזה מהודרת למזוזה שיש לחשוש שהיא פסולה.

מהי מזוזה?

בספר דברים נאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" מכאן למצוות מזוזה מהתורה. חז"ל מלמדים אותנו על פרטי המזוזה: מזוזה היא קלף עור אמיתי מבהמה טהורה. על הקלף נכתבים בכתב יד שתי פרשיות מהתורה: פרשיית "שמע", ופרשיית "והיה אם שמוע". פרשיות אלו מופיעות בספר דברים, והן הפרשיות בהן מצווים בני ישראל לקבוע מזוזות על בתיהם.

כתיבת המזוזה נעשית באמצעות סופר סת"ם תוך כוונה וריכוז מוחלטים. על הסופר לדעת את הלכות כתיבת סת"ם על בוריים ולהקפיד לכוון כוונות טהורות בזמן כתיבת המזוזות כדי להבטיח את קדושתן של המזוזות. את הקלף נכניס לבית מזוזה יעודי.

מזוזות חב"ד

מזוזות חב"ד הן מזוזות מהודרות הנמצאות בפיקוח מחמיר בכל אחד משלבי ההכנה:

1.   עיבוד העור לקלף

קלף המזוזה נרכש מספקים מובחרים הנמצאים בפיקוח מהודק. ספקים אלה מכירים את כל הלכות המזוזה ומקפידים על שימוש בעור איכותי, וכן יודעים בדיוק באילו חומרים ניתן להשתמש בתהליך העיבוד ואילו חומרים פוסלים את המזוזה.

2.   כתיבת המזוזה

מזוזות חב"ד נכתבות ע"י סופרי סת"ם יראי שמיים בתהליך הדורש ריכוז רב. אפילו טעות אחת קטנה עלולה לפסול את כל המזוזה ולכן כתיבת המזוזות יכולה לארוך זמן רב. הדיו למזוזות חב"ד מיוצר עפ"י דרישות ההלכה מחומרים טבעיים.

3.   שתי הגהות

מזוזות חב"ד הן מזוזות מהודרות ביותר, והן נבדקות פעמיים על ידי מגיה מוסמך. כאשר אתם קונים מזוזות חב"ד אתם יכולים להיות בטוחים שקניתם מזוזות כשירות למהדרין עם אחריות ושקט נפשי. עם זאת עדיין מוטלת עלינו החובה לבדוק את המזוזות כל תקופה לוודא שנשארו בשלימותן.

ולסיום, סיפור קצר:

אונקלוס בנו של קלונימוס הרומאי התגייר. הקיסר כעס על כך ושלח קבוצת חיילים לרדוף אחריו, אך אונקלוס לימד אותם תורה והם השתכנעו מטיעוני ונשארו אצלו ללמוד ולהתגייר. הקיסר שמע על כך ובכעס רב שלח קבוצת חיילים נוספת, לה הורה לא לדבר איתו כלל. אך שוב, אונקלוס הצליח לדבר אל ליבם ולשכנע אותם ביופיה של היהדות והם נשארו אצלו להתגייר.

בפעם השלישית, שלח הקיסר קבוצה מובחרת של חיילים והורה להם לא לנהל שום שיחה עם אונקלוס ולא להקשיב למילה שהוא אומר. החיילים הגיעו ותפסו את אונקלוס, וכשהתחילו לצאת איתו מפתח הבית ראו שהוא מניח את ידו על המזוזה ומחייך. החיילים לא הצליחו להתאפק ושאלו אותו "מה זה?" אונקלוס השיב:

"המנהג האוניברסלי הוא שמלך בן מוות שוכן בתוך הבית ועובדיו שומרים עליו מבחוץ; אבל עם הקדוש ברוך הוא, עבדיו שוכנים בפנים – בזמן שהוא שומר עליהם מבחוץ! כמו שכתוב 'ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם".

כששמעו זאת החיילים, מיד נהפך ליבם וגם הם נשארו והתגיירו.

לאחר שהקבוצה השלישית התגיירה, הקיסר התייאש והפסיק לשלוח חיילים להביא את אונקלוס.

אונקלוס הגר נהפך לאחד התנאים וכתב את תרגום אונקלוס המפורסם.

 

תוכלו לרכוש מזוזות חב"ד אצלנו בחנות המוצרים. מוזמנים לעיין גם בבתי מזוזה שלנו>>